5 / 12
Lepszy jest koniec mowy niż jej początek, lepszy jest umysł cierpliwy niż pyszny. (Księga Koheleta 7, 8)
+

© Pixabay