6 / 12
Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie - wytrwali. (List do Rzymian 12, 12)
+

© Shutterstock