7 / 12
Okazujemy się sługami Boga przez wszystko: przez wielką cierpliwość, wśród utrapień, przeciwności i ucisków (2 List do Koryntian 6, 4)
+

© Africa Studio | SHUTTERSOTCK