9 / 12
Prosimy was, bracia, upominajcie niekarnych, pocieszajcie małodusznych, przygarniajcie słabych, a dla wszystkich bądźcie cierpliwi! (1 List do Tesaloniczan 5, 14)
+

© Doidam 10 | Shutterstock