5 / 12
Ewangelia wg św. Jana 14,27
Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka!
+

© Valentin Valkov | Shutterstock