1 / 12
Imię
Choć w życiu znany był pod wieloma pseudonimami (w tym "łobuz", co zawdzięcza swoim wybrykom), nigdy nie nazywano go po prostu "Pier". Pomijając jego liczne przydomki oraz imię zakonne: Girolamo/Hieronim (które przyjął, gdy został tercjarzem dominikańskim), skracał swoje imię tylko do "Giorgio". Gdybyśmy chcieli przedstawić go w pełny sposób, brzmiałoby to: Błogosławiony Pier Giorgio Michelangelo Frassati.
+

© Public Domain