10 / 12
Był obrońcą wiary
Nie ma wątpliwości, że Pier Giorgio był żarliwy w swojej wierze. Brał udział w demonstracjach, a czasami w bójkach, aby dzielić się swoimi przekonaniami i je podtrzymywać. Podczas jednej z demonstracji trzymał wysoko transparent, jednocześnie odpierając ciosy policji.
+

© Jeffrey Bruno