12 / 12
W obliczu śmierci nadal chciał służyć
Zaledwie 19 dni przed śmiercią z powodu polio Pier Giorgio napisał: "Czekam dzień po dniu, aby uzbroić się w dobrą wolę, aby wykonać moje ostatnie zadanie do końca, ponieważ jestem bliski zebrania plonów tego, co zasiałem". W przeddzień swojej śmierci, mając sparaliżowaną rękę, wysłał wiadomość do przyjaciela – poprosił o zrobienie zastrzyku choremu człowiekowi.
+

© Public Domain