3 / 12
...Podobnie jak Benedykt XVI i Franciszek
Ostatni papieże również uznali Frassatiego za wielki wzór do naśladowania i wielokrotnie wzywali młodzież, aby patrzyła na niego jako na przewodnika w swoim życiu. Błogosławiony Pier Giorgio jest patronem Światowych Dni Młodzieży.
+

© Antoine Mekary | ALETEIA