4 / 12
Miał do przekazania potężne przesłanie
Życie Pier Giorgia było całkiem proste: wiara, rodzina, służba. Zachęcał innych do podążania drogą Chrystusa i dzielił się kilkoma wnikliwymi przesłaniami, takimi jak: "Musimy poświęcić wszystko za wszystko: nasze ambicje, a nawet całe nasze ja, dla sprawy wiary".
+

© Rawpixel.com - Shutterstock