5 / 12
Był niesamowicie pokorny
Mimo życia całkowicie oddanego Bogu, wciąż prosił przyjaciół o modlitwę: "Błagam was, pomódlcie się trochę za mnie, aby Bóg dał mi żelazną wolę, która się nie ugnie i nie sprzeciwi Jego zamysłom…"
+

© PHOTOCREO Michal Bednarek | Shutterstock