9 / 12
Nie wybierał łatwej ścieżki
Pier Giorgio pochodził z prestiżowej rodziny. Jego ojciec był senatorem i ambasadorem, a matka malarką. Przyszły błogosławiony mógł podążać łatwą ścieżką kariery, ale wierzył, że "może lepiej służyć Chrystusowi wśród górników". Studiował więc, aby zostać inżynierem górnictwa.
+

© Public Domain