12 / 12
Św. Teresa z Lisieux
„Jaką radością jest przypomnienie sobie, że Maryja jest naszą matką. Skoro nas kocha i zna nasze słabości, czegóż mamy się lękać?”
+

© Public Domain