5 / 12
Św. Łukasz Ewangelista
„Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą”.
+

© Scipione Pulzone | Public Domain