9 / 12
Św. Ildefons
„Nikt nie może służyć Synowi, nie służąc Matce”.
+

© Zarateman | CC BY-SA 4.0