10 / 12
Stanisław
Oprócz św. Stanisława ze Szczepanowa, biskupa i męczennika, i św. Stanisława Kostki, warto znać także św. Stanisława Papczyńskiego (1631-1701). Od dziecka rozmiłowany w modlitwie i nauce, wstąpił do pijarów, gdzie był wykładowcą oraz cenionym kaznodzieją, autorem dzieł pobożnych i spowiednikiem. Założył zgromadzenie marianów, którego celem było szerzenie kultu Matki Bożej w jej tajemnicy Niepokalanego Poczęcia. Towarzyszył wojskom polskim w bitwie pod Wiedniem jako kapelan króla Jana III Sobieskiego.
+

© Xavier Yanayaco | Shutterstock