11 / 12
Michał
Bł. ks. Michał Sopoćko (1888-1975) był spowiednikiem św. Faustyny podczas jej pobytu w Wilnie, a później propagatorem kultu miłosierdzia Bożego. Chociaż początkowo był sceptyczny wobec objawień i chociaż napotkał po drodze wiele trudności, poświęcił się tej sprawie z wielkim oddaniem. W ciągu swojego długiego, bardzo pracowitego życia działał na wielu polach, m.in. w czasie wojny ratował Żydów i był jedną z pierwszych osób w Polsce, które zajmowały się naukowo i duszpastersko problemem pijaństwa i alkoholizmu.
+

© FamVeld - Shutterstock