2 / 12
Hanna
Bł. Hanna Chrzanowska (1902-1973) była pielęgniarką, niezwykle oddaną chorym. Stworzyła system pielęgniarstwa środowiskowego, m.in. organizowała szkolenia i założyła pismo branżowe. Uczestniczyła w pracach nad przygotowaniem ustawy o pielęgniarstwie z 1935 r., uznawanej za jedną z najlepszych na świecie.
+

© RMC42 | Shutterstock