5 / 12
Łucja
Bł. Małgorzata Łucja Szewczyk (1828-1905) jako dziewięciolatka została sierotą, co zapewne przyczyniło się do zbudowania w niej szczególnej wrażliwości na biedę i cierpienie. Odbyła razem z przyjaciółką pielgrzymkę (częściowo pieszo) do Ziemi Świętej. W Jerozolimie pracowała, opiekując się chorymi i tam odczytała swoje powołanie do bycia „siostrzyczką ubogich”. Po rekolekcjach u o. Honorata Koźmińskiego postanowiła całkowicie poświęcić się tej sprawie. Przyjęła do wynajętego mieszkania samotne staruszki, którymi się opiekowała, a potem organizowała podobne domy dla starców i sierot. Założyła zgromadzenie serafitek.
+

© pitrs10 | DepositPhotos