1 / 12
Jezu, Boże mój, kocham Cię nade wszystko.

© Chris Box | CC BY ND 2.0