10 / 12
Najsłodsze Serce Jezusa, dozwól mi kochać Cię coraz goręcej!

© Toby Hudson | Wikipedia CC by SA 3.0