2 / 12
Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!

© Fr Lawrence Lew, O.P. | Flickr CC BY-NC-ND 2.0