3 / 12
Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nade mną grzesznym.

© Devanath | CCO