6 / 12
Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według Serca Twego.

© Bernhard Plockhorst | Public Domain