4 / 12
Góra Krzyży
W XV w. na wzgórzu blisko miasta Szawle (lit. Šiauliai) stanęły kapliczka i krzyż, upamiętniające chrzest Żmudzi. Po powstaniu listopadowym Polacy i Litwini zaczęli masowo przynosić tam swoje krzyże. Mimo niechęci władz carskich, a potem brutalnego niszczenia miejsca przez władze sowieckie, tradycja wracała. Dziś krzyże wielkie i małe liczy się tam w setkach tysięcy. W 1993 r. podczas historycznej pielgrzymki do krajów bałtyckich wraz z modlitwą zostawił tam swój krzyż także św. Jan Paweł II.
+

© EAST NEWS