5 / 12
Troki
Podwileńskie Troki najbardziej znane są z rekonstrukcji zamku na wyspie. Ale miasteczko ma i inne atrakcje. Świadczą one o współwystępowaniu różnych nacji i religii. Jest tam katolicka bazylika z obrazem Matki Boskiej Trockiej, patronki kraju, są prawosławna cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy i ciekawe muzeum karaimów.
+

© Albin Marciniak/East News