6 / 12
Szydłowo (lit. Šiluva)
To miejsce jednego z najstarszych objawień maryjnych Europy. Na pocz. XVII w. grupie dzieci Matka Boża miała przekazać, że dawniej stał tam kościół. Potwierdzono to, odkopując skrzynię z dokumentami, ornatami i obrazem z kościoła zlikwidowanego po przejściu właściciela dóbr na kalwinizm. Odtąd Szydłowo stało się ważnym sanktuarium maryjnym Litwy. Za II Rzeczpospolitej było odwiedzane nawet przez 100 tys. pielgrzymów rocznie.
+

© Petras Malukas/AFP/East News