7 / 12
Mariampol
To miasto poświęcone Maryi (gr. polis – miasto) założyli w XVIII w. marianie. Warto odwiedzić ich barokowy klasztor. Tam w czasie II wojny światowej internowano aresztowanego przez gestapo abp. wileńskiego, Romualda Jałbrzykowskiego. Warto też zobaczyć przyklasztorny kościół pw. św. Michała Archanioła, w którym spoczął bł. Jerzy Matulewicz, odnowiciel i generał marianów.
+

© Belamas/Wikipedia | CC BY-SA 3.0