8 / 12
Kowno
Drugie co do wielkości miasto Litwy i jej międzywojenna stolica jest malowniczo położone u ujścia Wilii do Niemna. Znajdziemy tam m.in. ruiny najstarszego murowanego zamku na Litwie z pięknym nadrzecznym parkiem, ciekawe muzeum narodowego malarza i kompozytora Mikołaja Čiurlionisa, a także monumentalny neobizantyjski kościół pw. św. Michała Archanioła, dawny sobór prawosławny.
+

© KLEMENTYNA SUCHANOW/FOTONOVA