9 / 12
Pożajście (lit. Pažaislis)
Zespół klasztorny kamedułów w Pożajściu k. Kowna to jeden z najcenniejszych zabytków późnego baroku na dawnych ziemiach Rzeczpospolitej. Erem nazwano Mons Pacis (dosł. Góra Pokoju), co stanowiło zarazem wyraźną aluzję do nazwiska fundatorów. Fundacja rodu Paców przechodziła burzliwe dzieje za czasów carskich i sowieckich. Po 1990 r. miejsce zostało oddane zakonnicom. W miesiącach letnich gości znany festiwal muzyczny.
+

© EAST NEWS