8 / 12
Medalik Chrystusa Pocieszyciela z inskrypcją „Jezu, Ty się tym zajmij”
Projekt świadomie nawiązuje do słynnych „nieśmiertelników”, jednak wykonany jest w mniejszych, praktyczniejszych rozmiarach. Na awersie imitacja wizerunku Chrystusa Pocieszyciela z obrazu autorstwa Carla Heinricha Blocha. Do Zmartwychwstałego tulą się potrzebujący, a On wyciąga ręce ku wiernym, by wszystkich przygarnąć. Przesłanie dzieła można wyrazić słowami: „Przytulcie się do Jezusa. Nie zawiedziecie się”. Na rewersie medalika wezwanie słynnego aktu zawierzenia: „Jezu, Ty się tym zajmij”.
+