10 / 12
Dzieci – św. Antoni z Padwy
Ten doktor Kościoła (1195-1231) jest najczęściej przyzywany przez osoby szukające zgubionej rzeczy, ale jest również patronem dzieci. Zasłużył sobie na to cudem wskrzeszenia utopionego chłopca. Urodził się jako Ferdynand Bulonne w Lizbonie, a jego krótkie życie obfitowało w nagłe zwroty akcji. Był najpierw augustianinem, a potem franciszkaninem – pustelnikiem, a następnie głównym kaznodzieją zakonu. Tak skutecznie zwalczał ówczesne herezje, że nazwano go „młotem na heretyków”.
+

© Public Domain