12 / 12
Użytkownicy autostrad – św. Jan Chrzciciel
Wszyscy podróżujący mają swojego patrona, którym jest św. Krzysztof. Ale w wielu europejskich krajach katolickich utarło się, że szczególnym użytkowników dróg ekspresowych jest św. Jan Chrzciciel. Nie wiadomo dlaczego. Jan był dalekim kuzynem Jezusa, który otrzymał misję przygotowania narodu wybranego na Jego przyjście. Mieszkał nad Jordanem, gdzie nauczał i udzielał chrztu na znak nawrócenia. Zginął zamordowany na polecenie Heroda Antypasa.
+

© Photo by L. de Guise Courtesy of the Victoria and Albert Museum