7 / 12
Praca zdalna – św. Gerwazy
Przez wieki uważany za patrona chałupników, czyli rzemieślników pracujących w domu. Można go więc uznać również za patrona osób pracujących zdalnie. Według legend rzymscy bliźniacy Gerwazy i Protazy (I albo III w.) po śmierci rodziców rozdali majątek i oddali się modlitwie i pokucie. Podczas prześladowań odmówili złożenia ofiary bożkom, więc zostali zamordowani – Gerwazy przez ubiczowanie ołowianymi prętami, a Protazy przez ścięcie mieczem.
+

© Antoine Mekary | ALETEIA