9 / 12
Procesy sądowe – św. Iwo z Bretanii
Iwo Helory (1253-1303) był prawnikiem, który zasłynął z tego, że traktował bogatych na równi z ubogimi i wspierał tych drugich finansowo. Zyskał sobie miano „adwokata biedaków”. Kiedy odziedziczył zamek, stworzył w nim przytułek. Był też wędrownym katechetą. Po śmierci Iwa nawet król Francji prosił papieża o jego kanonizację.
+

© Public Domain