1 / 12
Św. Justyn Męczennik
Nie używamy bowiem tego pokarmu jako zwykłego chleba albo jako zwykłego napoju. Jak za sprawą Słowa Bożego wcielony nasz Zbawiciel Jezus Chrystus miał ciało i krew dla naszego zbawienia, tak samo pokarm, co się stał Eucharystią przez modlitwę jego własnego słowa, odżywia przez przemienienie krew i ciało nasze. Ten pokarm jest – taką mamy naukę – Ciałem i Krwią tego właśnie wcielonego Jezusa.
+

© Sidney de Almeida | Shutterstock