10 / 12
Św. Atanazy
Zobaczysz Lewitów niosących chleby oraz kielich wina, i składających je na ołtarzu. Dopóki jednak nie wygłosi się [nad nimi] modlitw i wezwań, dopóty nie ma tam nic innego, jak tylko chleb i kielich. Kiedy zaś zostaną [nad nimi] wygłoszone wielkie i cudowne modlitwy, wtedy chleb staje się Ciałem, a kielich Krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa.
+

© Pascal Deloche / Godong