11 / 12
Św. Hilary z Poitiers
Co do prawdziwości Ciała i Krwi nie ma miejsca na dyskusję, bowiem obecnie, co wynika ze słów samego Pana naszego i w co wierzymy, są prawdziwym Ciałem i prawdziwą Krwią. I pierwiastki te sprawiają, że po ich spożyciu jesteśmy w Chrystusie, a Chrystus jest w nas. Czyż nie jest to prawdą?
+

© stockcreations | Shutterstock