12 / 12
Św. Grzegorz z Nyssy
To Ciało, przez zamieszkanie w nim Boga Słowa, zostało podniesione do Boskiej godności. Słusznie więc wierzymy, że chleb konsekrowany słowem Bożym stał się Ciałem Boga Słowa.
+

© wideonet | Shutterstock