4 / 12
Św. Klemens Aleksandryjski
Słowo jest dla dziecka wszystkim: Ojcem i Matką, Nauczycielem i Wychowawcą. „Jedzcie Ciało moje” – mówi Pan – „i pijcie Krew moją”. Pan daje nam to pożywienie. Daje nam własne Ciało i przelewa Krew swoją, aby Jego dzieci mogły wzrastać. O, niewypowiedziana tajemnico!
+

© wideonet | Shutterstock