7 / 12
Św. Ireneusz z Lyonu
Podobnie bowiem jak chleb, który jest owocem ziemi, gdy staje się przemieniony mocą Boga, nie jest już chlebem powszednim, lecz Eucharystią, składającą się z dwóch rzeczywistości, ziemskiej i niebieskiej; tak też i nasze ciała, gdy przyjmują Eucharystię, nie podlegają już zniszczeniu, ale mają nadzieję na zmartwychwstanie do wieczności.
+

© By KYNA STUDIO | Shutterstock