9 / 12
Św. Efrem
Jezus wziął w swoje ręce chleb, który w tym momencie był zwyczajnym chlebem, pobłogosławił go, naznaczył i uświęcił w imię Ojca i imię Ducha Świętego, połamał i rozdzielił w kawałkach wśród swoich uczniów w swojej niezrównanej dobroci; nazwał chleb swoim żyjącym Ciałem, napełnił go sobą samym i swoim Duchem.
+

© Fr Lawrence Lew, O.P. | Flickr CC BY-NC-ND 2.0