10 / 12
Konstantyn
Jedynie dwóch papieży przyjęło imię Konstantyn: Konstantyn I (nie mylić ze św. Konstantynem I Wielkim, cesarzem rzymskim) i antypapież Konstantyn II. Ten pierwszy był (88. z kolei) papieżem w latach 708-715. W czasie swojego pontyfikatu Konstantyn kontynuował działania swoich poprzedników. Słynął z dobrych stosunków z cesarzem Justynianem II. Początki jego pontyfikatu naznaczone były przez wielki głód. Potępiał doktrynę monofizytyzmu, która uznawała tylko jedną naturę Chrystusa.
+

© Colin Maynard/Unsplash | CC0