2 / 12
Ewaryst
Jest jedynym (piątym z kolei) papieżem o tym imieniu, następcą Klemensa I, w latach 97-105. Zmarł jako męczennik pod rządami cesarza Trajana. Był Żydem pochodzącym z Betlejem, który nawrócił się na chrześcijaństwo. Tradycja przypisuje mu podział diecezji Rzymu na parafie. Wspominany jest 27 października.
+

© Natalia Deriabina | Shutterstock