4 / 12
Kalikst
Szesnasty z kolei papież, na tronie Piotrowym w latach 217-222, kanonizowany w IV w. Św. Kalikst nazywany jest papieżem wielkiej dobroci i wyrozumiałości. Jako chrześcijański niewolnik doprowadził do bankructwa banku, którym zarządzał i został zesłany do pracy w kopalni na Sardynii. Uwolniony dzięki łasce cesarza Kommodusa Kalikst opuścił Rzym i pozostawał na utrzymaniu papieża św. Wiktora, co pozwoliło mu poświęcić się studiom nad Pismem Świętym. Po wyzwoleniu Kalikst został archidiakonem papieża Zefiryna i założył pierwszy cmentarz chrześcijański, „Katakumby świętego Kaliksta”, gdzie pochowani są wszyscy papieże z III w. Gdy sam został papieżem, zezwolił na (zakazane w prawie cywilnym) małżeństwa pomiędzy niewolnikami a osobami wolnymi. Pozwolił na odpuszczanie wszystkich grzechów, bez względu na ich ciężar. Wspominany 14 października.
+

© SDJ | Shutterstock