5 / 12
Hipolit
Pierwszy antypapież (217-235), wielki teolog, św. Hipolit z Rzymu przeciwstawiał się św. Kalikstowi I. Wygnany na Sycylię, ostatecznie pojednał się z Kościołem, zanim umarł śmiercią męczeńską za czasów prześladowań cesarza Maksymina. Wspominany 13 sierpnia, jest jedynym antypapieżem uznawanym przez Kościół.
+

© Irina Murza/Unsplash | CC0