7 / 12
Leon
Trzynastu papieży przyjęło imię Leon, a spośród nich pięciu zostało świętymi. Pierwszy z nich, św. Leon Wielki był (45. z kolei) papieżem w latach 440-461, a jego pontyfikat, trwający 21 lat, należy do jednego z najdłuższych. W czasach wstrząsanych najazdami barbarzyńców pozostawał jedynym, prawdziwym oparciem moralnym i walczył z licznymi herezjami. Za jego pontyfikatu miał miejsce sobór chalcedoński, który „stwierdził, że w Chrystusie jednoczą się dwie natury, ludzka i boska, w sposób pełny i niezmieszany”. W 452 r. ocalił Rzym przed hordami Attyli, nie był jednak w stanie zapobiec zdobyciu Rzymu przez Wandalów w roku 455. Wspominany 10 listopada.
+

© FamVeld - Shutterstock