8 / 12
Hilary
Jeden tylko papież przyjął imię Hilary (nie mylić ze św. Hilarym, biskupem Poitiers i doktorem Kościoła). Był (46. z kolei) papieżem w latach 461-468. Pochodził z Sardynii. Jako legat papieski bronił prawdziwej wiary w czasie „synodu zbójeckiego” w Efezie w 449 r., który uznał doktrynę Eutychesa negującą prawdę o dwóch naturach Chrystusa w jednej osobie. Po obaleniu patriarchy Konstantynopola, św. Flawiana, Hilary sprzeciwia się temu i zostaje zmuszony przez straże do ucieczki, by uniknąć aresztowania. Jako następca św. Leona Wielkiego zatwierdza na Zachodzie postanowienia soborów nicejskiego, efeskiego i chalcedońskiego. Wspominany 28 lutego.
+

© Rostov Oleksandr | Shutterstock