9 / 12
Grzegorz
Przynajmniej szesnastu papieży nosiło imię Grzegorz, w tym czterech świętych i jeden błogosławiony. Najbardziej znamienity, św. Grzegorz Wielki, doktor Kościoła, był (64. z kolei) papieżem w latach 590-604. Wysoko postawiony urzędnik rzymski, prefekt Rzymu, w wieku 35 lat porzucił zaszczyty i bogactwa, by wstąpić do klasztoru. Pragnął jedynie modlitwy i posłuszeństwa. Jednak człowiek o takich wartościach moralnych i intelektualnych był zbyt potrzebny Kościołowi, zwłaszcza w tym czasie wstrząsanym najazdami barbarzyńców. Papież wysłał go więc jako swojego ambasadora do Konstantynopola. W 590 r., mimo swojego sprzeciwu, został wybrany na papieża. Dokonał reorganizacji struktur Kościoła rzymskiego, zreformował liturgię, przywrócił karność wśród duchowieństwa, propagował regułę benedyktyńską. U kresu życia doświadczał częstych napadów melancholii. Wspominany 3 września.
+

© Xavier Yanayaco | Shutterstock