10 / 12
Dietrich Bonhoeffer
Niemiecki pastor, teolog luterański, działacz antynazistowski. Prowadził kurs związany z dziełem Tomasza à Kempis na Uniwersytecie Berlińskim w roku akademickim 1935-1936. Miał książkę w swojej celi w noc przed egzekucją dokonaną przez nazistów w 1945 roku.
+

© DR